• Úradné preklady v Bratislave zabezpečujeme v našej kancelárii na adrese Ružová dolina 6, Bratislava. Tu nás nájdete vždy počas pracovných dní od pondelka do piatka v čase od 8:00 – 18:00 hod.
  • Úradne overené preklady osobných dokladov, certifikátov, vysvedčení, súdnych rozhodnutí či firemných a právnych dokumentov pre vás vyhotovíme v akomkoľvek svetovom jazyku.
  • Napíšte nám vaše požiadavky a my v pracovné dni zareagujeme v priebehu pár minút. Cenovú ponuku na úradný preklad vám vypracujeme ešte v ten istý deň. Každú zákazku naceňujeme individuálne. Výsledná suma za naše služby sa odvíja od počtu prekladaných normostrán a od zložitosti textu či prekladu.
  • Úradný preklad z a do angličtiny a nemčiny v rozsahu do troch normostrán vám zabezpečíme do 24 hodín bez akéhokoľvek príplatku. Pri dokumentoch väčšieho rozsahu sa s vami na dodaní prekladu vždy dohodneme a termín dodržíme.
  • Naše prekladateľské služby v oblasti úradných prekladov v Bratislave a na celom Slovensku poskytujeme už od roku 1998. Vďaka dlhoročnej praxi máme bohaté skúsenosti a široký okruh kolegov a úradných prekladateľov s profesionálnou prekladateľskou praxou.

AKO NA ÚRADNÉ PREKLADY?

Text na vyhotovenie úradného prekladu nám môžete zaslať aj v elektronickej podobe. Na zabezpečenie úradných prekladov však väčšinou potrebujeme originál alebo notársky overenú kópiu prekladaného dokumentu. Môžete nám ho priniesť osobne alebo zaslať poštou či kuriérom.
Doručené dokumenty neoddeliteľne zviažeme s vyhotoveným úradným prekladom. S úradným prekladom môžeme zviazať aj bežnú fotokópiu prekladaného originálu, avšak takýto úradný preklad vám úradníci na mieste jeho určenia nemusia prijať. Odporúčame preto, aby ste si na príslušnom úrade dopredu overili, či vám budú akceptovať aj takúto kópiu.