• Tlmočenie v Bratislave a v prípade požiadavky aj kdekoľvek na svete pre vás zabezpečujeme už od roku 1998. V našej kancelárii na adrese Ružová dolina 6 v Bratislave nás nájdete vždy počas pracovných dní od 8:00 – 18:00. Sme skúsení tlmočníci anglického a nemeckého jazyka. Dokážeme zároveň tlmočiť aj z maďarského a čínskeho jazyka, a takisto pre vás vďaka širokej sieti externých kolegov zaistíme aj tlmočníka v ktoromkoľvek svetovom jazyku.
  • Na vašu požiadavku tlmočenia zareagujeme počas pracovných dní v priebehu pár minút a cenovú ponuku pre vás vypracujeme v ten istý deň. Výslednú cenu ovplyvňuje najmä rozsah tlmočníckej služby, preto si s vami ešte predtým dohodneme všetky potrebné detaily.
  • Na základe vašej požiadavky vám poskytneme tlmočenie na akomkoľvek podujatí doma i v zahraničí. Dokážeme zabezpečiť konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie a takisto aj špeciálnu tlmočnícku techniku (mikrofóny, staničky pre poslucháčov, tlmočnícke kabíny), ktorú si dané podujatie vyžaduje.

Aký typ tlmočenia pre vás zabezpečíme

Konzekutívne tlmočenie: Tlmočník prekladá počas prestávky, ktorú počas rozprávania urobí prednášateľ.
Simultánne tlmočenie: Dvaja tlmočníci sedia v tlmočníckej kabíne a prekladajú bez toho, aby prednášateľ musel vo svojom prejave robiť prestávky.
Sprievodcovské tlmočenie je tlmočenie výkladu turistického sprievodcu pri návšteve kultúrnych a historických pamiatok.
Šušotáž je simultánne tlmočenie bez kabínky, pri ktorom prekladá len jeden tlmočník. Keďže pracuje bez tlmočníckej techniky, dokáže šuškať maximálne dvom prísediacim poslucháčom, inak by hlasom rušil ostatných poslucháčov v miestnosti.