PREKLADY

 • 0,09 € + DPH za zdrojové slovo (podľa náročnosti prekladu).
 • Pri prekladoch nad 1000 zdrojových slov Vám poskytneme zľavu.
 • Na každý preklad vám promptne zašleme presnú cenovú a pre nás záväznú ponuku.
 • Osobitne výhodné ceny na preklady so súdnym overením:
  úradne overené preklady z a do všetkých bežných jazykov - 1 až 3 strany EUR 30,00 + DPH za 1 normostranu*

TLMOČENIE

 • Už od 30,00 EUR + DPH za hodinu (pri dlhších tlmočeniach a v závislosti od dostupnosti konkrétnych tlmočníkov)
 • Prosíme žiadajte okamžitú cenovú ponuku na 0948 885 558, alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Zľava pre nových klientov:
  Pri vašej prvej objednávke vám poskytneme 5% zľavu.

DLHODOBÉ PARTNERSTVO

Po podpise zmluvy o dlhodobej spolupráci vám poskytneme zľavu 2,5 % na všetky služby.

* Cena za 1 normostranu u úradných prekladov platí aj v prípade, ak text nedosiahne celú normostranu. Cena sa teda v tomto prípade zaokrúhľuje na celé strany smerom hore.
* Ak text na jednej strane presiahne 250 slov = 1 normostranu, cenu vyrátame podľa počtu normostrán.

Cenník prekladov a tlmočenia pre rok 2022. Uvedené ceny sú bez DPH.

DODÁVATEĽSKÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Na všetky prekladateľské služby vám najprv zašleme cenovú ponuku vo forme vašej objednávky.
 2. Ak súhlasíte s cenou a dodacími podmienkami uvedenými v objednávke, potvrdíte ju podpisom (firmy aj pečiatkou) a zašlete nám ju mailom, faxom alebo poštou.
 3. Následne vám zašleme faktúru - daňový doklad vystavený na základe vašej objednávky.
 4. Ak ste nový zákazník - fyzická osoba, vaše prvé tri objednávky budeme fakturovať zálohovou faktúrou a služby dodáme po jej uhradení. Za služby môžete zaplatiť aj v hotovosti vopred alebo pri prevzatí prekladu v našej kancelárii. Platiť môžete aj platobnými kartami. Preklad textov vám môžeme zaslať aj na dobierku.
 5. Ak ste náš nový firemný zákazník - právnická osoba, vaše prvé tri objednávky v hodnote nad 50 EUR budeme fakturovať zálohovou faktúrou a služby dodáme po jej uhradení.
 6. Reklamácie a výhrady voči kvalite našich služieb môžeme akceptovať, ak ich potvrdí tretia nezávislá a odborne spôsobilá osoba, ktorej výber uskutočníme na základe vzájomnej dohody, alebo ich sami uznáme za právoplatné. Ak by sa týmto spôsobom preukázali nedostatky v dodaných službách, odstránime ich na naše náklady.