Preklad textov a úradné preklady

  • Úradné preklady v Bratislave zabezpečujeme v našej kancelárii na adrese Ružová dolina 6, Bratislava. Tu nás nájdete vždy počas pracovných dní od pondelka do piatka v čase od 8:00 – 18:00 hod.
  • Úradne overený (súdno-znalecký) preklad textov pre Vás zabezpečíme Z a DO akéhokoľvek jazyka, na základe vašej požiadavky.
  • Na Váš dopyt v pracovné dni zareagujeme v priebehu zopár minút a cenovú ponuku na úradný preklad Vám vypracujeme, v závislosti od zložitosti požiadavky, ešte v ten istý deň.
  • Prekladateľské služby pre úradne overený (súdno-znalecký) preklad textov z a do angličtiny a nemčiny v rozsahu do troch normostrán Vám zabezpečíme do 24 hodín bez akéhokoľvek príplatku.
  • Naše prekladateľské služby v oblasti úradných prekladov poskytujeme už od roku 1998, preto máme bohaté skúsenosti a široký okruh kolegov, úradných prekladateľov s dlhoročnou profesionálnou prekladateľskou praxou.

Text na vyhotovenie úradného prekladu je možné zaslať v prvom kroku aj v elektronickej podobe. Na vyhotovenie úradných prekladov však väčšinou potrebujeme aj originál alebo notársky overenú kópiu prekladaného úradného dokumentu. Tento originálny dokument alebo jeho notársky overenú kópiu nám môžete priniesť osobne, alebo zaslať poštou či kuriérom. Doručené dokumenty neoddeliteľne zviažeme s vyhotoveným úradným prekladom. S úradným prekladom môžeme zviazať aj bežnú fotokópiu prekladaného originálu, takýto úradný preklad Vám však nemusia vždy akceptovať úradníci na mieste jeho určenia. Overte si prosím túto skutočnosť na príslušnom úrade.