PRAVIDLÁ

Aby ste sa mohli plne spoľahnúť, že vaša zákazka bude vybavená správne a načas, už dnes dodržiavame tieto prísne pravidlá:

 • spolupracujeme iba so skúsenými profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi s najmenej päťročnou praxou
 • podrobujeme ich náročným testovacím prekladom
 • pravidelne hodnotíme kvalitu, výkonnosť a etiku správania našich prekladateľov a tlmočníkov
 • prísne dodržiavame dohodnuté dodacie lehoty
 • využívame iba odborníkov na konkrétnu oblasť prekladov či tlmočenia
 • čo najviac sa snažíme priblížiť chápaniu a kultúrnemu kontextu adresáta prekladu a/alebo tlmočenia
 • berieme do úvahy vaše špecifické požiadavky na preklad a tlmočenie
 • pri simultánnom, teda konferenčnom tlmočení zásadne nasadzujeme dvoch tlmočníkov
 • snažíme sa vám poskytovať odborné rady a viesť vás k optimálnemu riešeniu vašich potrieb
 • komunikujeme s vami primerane, aby sme si vzájomne potvrdili terminológiu a spôsob vyhotovenia prekladu a/alebo tlmočenia
 • vytvárame vlastné odborné terminologické slovníky pre mnohé technické, prírodovedné a humanitné odbory

PREKLADATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE

Požadujete preklad v TRADOSE alebo v inom CAT nástroji? Radi vám vyhovieme.

CAT (Computer-Aided Translation) sú softwarové nástroje na preklady textov. Ich výhodou je:

 • vyššia rýchlosť prekladu (preklad opakujúcich sa častí textu automaticky navrhuje softvér)
 • softvér automaticky tvorí terminologickú databázu využiteľnú pri ďalších prekladoch
 • vzniká vysoká presnosť a konzistencia, ale aj uniformita textov (jednotnosť používaných slov a formulácií)

Z týchto dôvodov využívajú CAT najmä väčšie spoločnosti a to pri prekladoch veľkých objemov dokumentácie s potrebou presného a jednotného vyjadrovania. Bežnými CAT nástrojmi sú napríklad: SDL TRADOS, WORDFAST, MemoQ a DejaVu.