Naše blogy

Tlmočenie. Dalajláma v Bratislave

Sila! Veľký a silný zážitok!

Nie každému sa podarí stráviť s dalajlámom 2 hodinky.

Sedieť vedľa neho, počúvať jeho myšlienky a snažiť sa ich pretlmočiť približne 4500 ľuďom vo veľkej sále.

V nedeľu 16.10.2016 som mal tú možnosť a česť.

Príprava nám zabrala niekoľko večerov a voľných chvíľ počas víkendov.

Nemôžete predsa vystúpiť pred veľké publikum nepripravení!

Najmä nie, ak máte stretnúť jedného z najväčších duchovných vodcov súčasnosti.

Laureáta Nobelovej ceny za mier a nositeľa takmer 800-ročnej jedinečnej kultúrnej tradície tibetského budhizmu. A jedného z najobľúbenejších ľudí našej planéty.


Ako známa a významná osobnosť je dalajláma takmer neustále obklopený viacerými telesnými strážcami a policajtmi v civile.

Preto je pre bežných občanov ťažké priblížiť sa k nemu. Ako na mňa pôsobil z bezprostrednej blízkosti? 

Ako spontánny muž, ktorý hovorí to, čo si myslí a podľa toho aj koná. Na prednášku v Bratislave sa podľa mňa osobitne nepripravoval. Hovoril myšlienky, ktorým verí od mladosti a pomerne často ich opakuje a podrobne vysvetľuje.


Jeho systém viery v ľudské dobro je prepracovaný do podrobností.

Úprimne verí v hľadanie ľudského šťastia v našom vnútri. V potrebnú snahu hľadať súcit, šťastie, radosť a spokojnosť za každých okolností a v každom veku v nás samých, v našej psychike, v našich postojoch a následne v našom správaní.


Jeho Citát č. 1: „Rozhodnite sa byť optimistický. Je to lepší pocit"

Rád si preto z ľudí aj dobromyseľne uťahuje, aby ich vytiahol z kolotoča každodenných starostí a rozosmial.

Aby ich prebudil pre ich radosť a bohatstvo, ktoré nás počas nášho života obklopuje. Teda ak si nájdeme chvíľku čas a trochu sa snažíme vidieť ich. Ak sami seba úplne nepridlávime ťarchou našich skutočných aj domnelých povinností: zarábať na väčší byt, dom, auto, chatu, hypotéku, lepšie štúdium našich detí, uhovieť partnerom, deťom, zákazníkom, susedom atď. ....... doplňte si prosím ďalej podľa Vášho uváženia.


Táto jeho snaha sa prejavuje aj drobnosťami, napríklad dobromyseľným pichnutím prstom do rebier Komisára pre ľudské práva Rady Európy, aby ho a jeho publikum rozosmial. (ak si to želáte vidieť, pozrite si prosím približne 17. minútu a 30. sekundu tohto videa: J https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2016-09-15-1/en


V mojom prípade (aj keď na videu horšie viditeľné) to bolo priateľské ťuknutie si hlavami v štýle baran-baran-buc.

Dalajláma mi predtým povedal, že mu je sympatická moja holá hlava podobná tej jeho a požiadal ma aby sme takto dali hlavy dokopy

Je to 2. hodina, 25. minúta a približne 8. sekunda nášho spoločného videa: https://www.youtube.com/watch?v=0Xp_1qhU_Pk


Ako je možné, že dnes 81 ročný dalajláma sa dokáže úprimne a hlboko smiať a tešiť zo života?

Veď na sebe nesie bremeno morálnej autority pre milióny súčasných budhistov. Alebo ho už odložil? A jeho domovinu obsadili Číňania. (Samozrejme tiež aj v dobrom úmysle, s cieľom budovať lepšiu a spravodlivejšou spoločnosť! Ako naše krajiny v minulosti Sovieti.) No ich súčasná politika v Tibete býva dnes označovaná aj ako „kultúrna genocída". A na webe ľahko nájdete fotky mladých Tibeťanov, ktorí sa na protest rozhodli upáliť sa za živa!


Dalajláma napriek tomu presadzuje milujúcu láskavosť a súcit k všetkým cítiacim bytostiam (sem samozrejme patria aj zvieratá).


Sú to základné piliere jeho viery, spôsobu ako vnímať a formovať svet okolo seba, aby sa nám v ňom žilo ľahšie a lepšie.

Podarilo sa mu odložiť bremeno vecí, ktoré nedokážeme zmeniť. Urobil tak, aby sa mohol viac venovať veciam, ktoré láskou a dobrotou zmeniť dokáže. 

Je to zároveň preto, aby sám seba nenakazil negatívnymi emóciami, ktoré by mu brali radosť zo života a zabránili mu tak rozdávať radosť ďalej.


Mne je ďalej sympatické:

Dalajláma považuje náboženstvo za sekundárne, nadradené túžbe všetkých bytostí hľadať šťastie, pokoj, lásku a mier pre seba a svojich najbližších.

Náboženstvo je cesta, po ktorej sa ľudia vydávajú, aby našli tieto ciele, alebo sa k nim aspoň priblížili.

A ľudia sa vydávajú za týmito cieľmi rôznymi cestami.

Na základnej, ľudskej úrovni však na náboženstve, etnickom pôvode, kultúre a jazyku nezáleží. 


On sám o tom hovorí v Citáte č. 2:

„Všetci totiž zdielame základné potreby ako sú jedlo, strecha nad hlavou, bezpečie a láska. Túžime po šťastí a snažíme sa vyhnúť utrpeniu. Každý z nás má svoje nádeje, strachy, obavy a sny. Každý z nás zažíva bolesť, keď utrpíme stratu a radosť, keď dosiahneme o čo sme sa snažili."

Zároveň náboženskú vieru vystavuje potrebe preskúmania ľudským rozumom a síce prostredníctvom vedeckého bádania.


Citát č. 3: „Ak by vedecké analýzy mali dôsledne preukázať, že niektoré tvrdenia Budhizmu sú nepravdivé, potom musíme prijať zistenia vedy a upustiť od týchto tvrdení".

Nepripomína Vám to trochu cestu, po ktorej sa vydalo aj kresťanstvo? Od viery, že Zem je stredom vesmíru a inkvizície upaľujúcej kacírov po súčasnú akceptáciu mnohých vedeckých poznatkov?

Budhizmus sa snaží dosiahnuť mier, pokoj a raj už tu na zemi.

Ako na to?

Podľa dalajlámu k tomu Tibeťanov vedie prastará Nálandská tradícia.

Že ste o nej nepočuli? Pred s stretnutím s Jeho Svätosťou ani ja.

Nalanda je prastarý kláštor (dnes prístupný z vykopávok archeológov), kolíska tibetského budhizmu, ktorý fungoval v severozápadnej Indii (dnes štát Bihár) približne od 5. storočia nášho letopočtu až do jeho vyplienenia mogulmi koncom 11. storočia. Viac o ňom sa dočítate tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda

Sám štrnásty dalajláma (náš súčasník) o ňom hovorí (Citát č. 4) : „Starí majstri (kláštora) Nalanda boli veľkými filozofmi kladúcimi veľký dôraz na rozum, experiment a odôvodnenie" 


Celou budhistickou tradíciou sa tiež prelína výzva konať. Konať dobro.

Ak nemôžeš alebo nevieš slúžiť iným, potom aspoň neškoď.

Líši sa niečím tento základný koncept od naše vlastnej, kresťanskej tradície? (Miluj blížneho svojho rovnako ako seba samého)

Myslím, že ani veľmi nie.


Dalajláma vidí tento základný koncept ako snahu o dobročinnosť, súcit a lásku k blížnemu.

Nestačí však iba modliť sa. Treba aj konať.

Cítite sa príliš malí a slabí na to, aby ste mohli niečo vo svete zmeniť?


Aj tu má pre Vás dalajláma vtipnú odpoveď (Citát č. 5):

„Ak sa cítite príliš malý na to, aby ste niečo dokázali zmeniť, skúste späť v miestnosti s komárom"

Ako však konať?

Dalajláma o tom hovorí „Buďte milí, kedykoľvek je to možné. Je to vždy možné" (Citát č. 6)

Aj kresťanstvo tu má pre nás návod veľmi podobný budhizmu:

„Radosť rozdávaním rastie" je výrok pripisovaný matke Tereze.

A tu jeho ďalšia tibetská, budhistická obdoba z úst dalajlámu (Citát č. 7): 

„Tisíc sviečok možno zapáliť od jedinej sviečky a jej život sa tým neskráti. Šťastie sa nikdy nezmenšuje jeho zdieľaním"


Želám Vám krásne dni plné milujúcej láskavosti (loving kindness) a súcitu k všetkým cítiacim bytostiam (compassion towards all sentinient beings).

Iba tak sa vyhnete emóciám rušiacim Váš vnútorný pokoj a šťastie (afflictive emotions)


Prepáčte, ešte dôležitá poznámka na záver:

Ďakujem srdečne Suzanne a Csabovi Kissovcom, ktorí stretnutie s Dalajlámom zorganizovali a vybrali si ma za jeho tlmočníka. Patrí im aj moja veľká vďaka za ich dlhoročnú prácu – šírenie kultúry a myšlienok občianskej spoločnosti všade tam, kam ich vplyv dosiahne. To, čo za roky svojej práce dosiahli, nájdete tu: http://www.athomegallery.org/


Váš Juro


Halloweenske zamyslenie
Ako som cestovala MHD