Naše blogy

Prečo to majú po maďarsky hovoriace deti na hodinách slovenčiny ťažké

Nezávidím na Slovensku žijúcim maďarským rodinám, ktoré sa trápia so slovenským jazykom. Nie je to jazyk ľahký a od maďarského jazyka je celkom odlišný – výslovnosťou, gramatikou, stavbou viet, našimi známymi „ypsilonmi" či skloňovaním alebo časovaním. S týmto všetkým majú po maďarsky hovoriace deti pri učení problém. Majú potom na výber – na základnej a strednej škole nejako prežiť hodiny slovenčiny a zamestnať sa, alebo v štúdiu pokračovať v Maďarsku, alebo sa so slovenčinou popasovať.

Musím skonštatovať, že v maďarských rodinách deťom rodičia ich situáciu veľmi neuľahčujú. Podľa môjho názoru by stačilo málo: dokázať dieťaťu ešte v útlom veku, že slovenský jazyk je použiteľný a v prostredí, v ktorom žijem, aj používaný. Netvrdím, že by s dieťaťom mali za každú cenu po slovensky hovoriť – možno by zo začiatku stačilo pustiť mu napríklad večerníček, neskôr filmovú rozprávku, aby už ako drobec cítil, že aj slovenský jazyk je preňho prirodzený. Ak dieťa vyrastá v čisto maďarskom prostredí, slovenčina je preňho úplne cudzí a okrem toho náročný jazyk.

Moje deti sú dvojjazyčné, v škole s vyučovacím jazykom maďarským problém so slovenčinou nemali. Opak bol pravdou pri ich maďarsky hovoriacich spolužiakoch – mám osobné skúsenosti z rodičovských združení, na ktorých sa 80% diskusie venovalo tomu, že deti majú zo slovenského jazyka neuspokojivé hodnotenia, že sa doma neprimerane dlho musia na hodiny pripravovať, že ich snahy nie sú odmenené želanými výsledkami. Hodina slovenčiny, ktorú (opäť podľa mojich skúseností) vyučuje učiteľ, ktorého materinským jazykom je maďarčina, aj keď ju majú denne, ich na používanie slovenského jazyka nepripraví. Spolužiaci mojich oboch detí boli v triede tak povediac „zvýhodnení" – mali pri sebe živý príklad človeka plynule a prirodzene rozprávajúceho jazykom a ten ich mohol motivovať, nehovoriac o tom, že občas pri výučbe pomáhal aj pani učiteľke J.

Príkladom toho, že jazyk sa dá najlepšie naučiť používaním- či už aktívnym alebo pasívnym (počúvaním rádia alebo sledovaním televízie, príp. čítaním kníh) som aj ja sama. Maďarčinu som sa naučila, hoci som sa ju neučila v útlom veku, ale až po svadbe a musím podotknúť, že tak ako je slovenčina ťažkým jazykom pre Maďara, v opačnom prípade platí to isté – študovala som niekoľko jazykov, ale maďarčina je kapitola sama o sebe. Ale jednoducho keď žijete v jednej domácnosti s čisto maďarsky hovoriacou svokrou, veľmi ani na výber nemáte :).

Dvojjazyčnosť v rodine