Naše blogy

Leto v prekladateľskej agentúre

Keďže vonku je momentálne počasie, ktoré nás aj pri kratučkej prechádzke do zariadenia, kde sa na obed stravujeme, ovalí vlnou neznesiteľnej horúčavy, užívame si výhody klimatizovaného „mikropriestoru" našej kancelárie. V duchu pritom myslíme na prekladateľov, ktorým aj v týchto neľudských podmienkach zadávame občas neľahké úlohy (napr. sme v poslednom období zaznamenali zvýšený výskyt prekladania lekárskych správ – že by to bolo tiež spôsobené tým počasím?

Keďže vonku je momentálne počasie, ktoré nás aj pri kratučkej prechádzke do zariadenia, kde sa na obed stravujeme, ovalí vlnou neznesiteľnej horúčavy, užívame si výhody klimatizovaného „mikropriestoru" našej kancelárie. V duchu pritom myslíme na prekladateľov, ktorým aj v týchto neľudských podmienkach zadávame občas neľahké úlohy (napr. sme v poslednom období zaznamenali zvýšený výskyt prekladania lekárskych správ – že by to bolo tiež spôsobené tým počasím? Alebo tým, že je dovolenkové obdobie a ľudia sa viac premiestňujú medzi miestami, ktoré sú si vďaka moderným dopravným prostriedkom vzdialené menej, jazykovo však nesmierne...?). Ktovie, či má každý z nich doma takú vymoženosť, aká je poskytovaná v kancelárii nám.

A to už nehovorím o práci tlmočníckej. Vysielať v takomto počasí tlmočníkov do akéhokoľvek exteriérového priestoru má tiež od ľudskosti ďaleko – veď aj v Poprade sa teplota pohybuje nad magickými tridsiatkami. Našťastie momentálne nie sme nútení riešiť ani tento problém – teplo je asi aj zákazníkom, ktorí zjavne s akýmikoľvek aktivitami, pri ktorých by potrebovali tlmočenie, počkajú, kým leto skončí.

Odkedy sa nám „zletnilo", roztrhlo sa vrece so sobášmi. Čo je sekundárny biznis nie len pre reštauračné zariadenia a hotely, krajčírske salóny a kaderníctva, ale v dobe, kedy sa svet zmenšuje a deti sa nám vo veku, kedy sa „zaláskovávajú" rozbiehajú stále ďalej a ďalej, aj pre prekladateľské agentúry. Tak si občas popri zasielaní sobášnych listov na úradný preklad našim skúseným prekladateľom zgustneme na lahôdkach – menách, ktoré dotyčné dámy (alebo páni) sobášom nadobúdajú, miestach, kam sa naša Slovač rozlieta... Nehovoriac o prípadoch, kedy nám bránice podráždi aj taký preklad rodného listu – napríklad ak mamička strávila niekoľko rokov v Kanade a po návrate na Slovensko jej po dome pobehuje pokladík, na ktorého pokrikuje: „Toronto...!"  Občas si lámeme hlavy nad zdanlivými orieškami: to vtedy, ak nás zákazník osloví s požiadavkou na preklad podkladov k sobášu – a my dostaneme do ruky dokumenty týkajúce sa dvoch dám. Tak váhame – ide o dve nerozlučné kamarátky, ktorí si ešte v školských laviciach sľúbili, že do stavu manželského vstúpia v rovnaký deň a na rovnakom mieste? Alebo v tom bude niečo iné? Váhame... ale len kým si nevšimneme, že obe dámy zdieľajú rovnaké trvalé bydlisko... Takto sme si aspoň oprášili svoje vedomosti o krajinách EÚ, v ktorých páry rovnakého pohlavia nemajú problém uzavrieť manželstvo.

Keď nám popoludní prekladateľ pošle správne vyúčtovanie až na tretíkrát, nečudujeme sa. A v duchu sa tešíme, že keď nám dané preklady pred pár týždňami vyhotovoval, teploty boli ešte na normálnych hladinách a bezchybný preklad sme prijali hneď na prvýkrát. S teplým počasím je tradične spojená aj „uhorková sezóna". Je pravdou, že posledných pár rokov sme ju až tak nepocítili – tento rok však vnímame, že značná časť Slovákov a medzi nimi aj našich verných zákazníkov trávi čas dovolenkovaním. Nuž čo, aspoň môžeme dúfať, že čas trávia aj v zahraničí. Nie, v žiadnom prípade im neželáme, aby ich na dovolenke postihlo čokoľvek nepríjemné a boli potom odkázaní aj na nás pri prekladaní dokumentácie, ktorú sa chystajú predložiť poisťovniam. Ale možno ich stretne nejaká tá „letná láska", vďaka ktorej znovu budeme prekladať podklady k sobášu, rodné listy a podobné sympatické dokumenty...  A my máme čas zamyslieť sa nad vplyvom vysokých teplôt na prekladateľskú a tlmočnícku prácu.


So srdečným pozdravom

Viera Lelkesová

Čínsky úsmev cez slzy
ABIES - vytvárame porozumenie