Naše blogy

ABIES - vytvárame porozumenie

Zaujal ma tento titul a tak som v rámci hľadania a rozlišovania, kde a ako v dnešnom svete odpovedať na otázku zamestnanosti či nezamestnanosti, zaslala svoju žiadosť do kancelárie ABIES – preklady a tlmočníctvo a uchádzala sa o pracovné miesto. Odpoveď, ktorú som dostala bola pre mňa zaujímavá a neočakávajúca, už aj s termínom na stretnutie.

Isto, nie je na tom nič zvláštne. A predsa je to pre mňa nevšedné, verím že aj pre okolie, zvažovať spoluprácu s niekým, kto žije 23 rokov za múrmi kláštora.

Prichádza mesiac november, ktorý tak troška pripomína, že v podstate je to všetko jedno, pretože jadrom sveta je rovnoprávnosť a tá hovorí, že nezáleží na tom čo robíš, či si niekto, alebo v očiach iných neznamenáš nič, či sa zvýši hladina mora alebo klesne, svet sa točí ďalej a všetko skončí v tejto rovnoprávnosti. Smrť si zatancuje s každým, s cisárom i kráľom, s pekným a bohatým, ale aj s roľníkom a žobrákom, so ženou i s mužom, s dobrým i zlým, s dieťaťom i so starým. Preto rovnoprávnosť. A napriek tomu, že sa možno raz všetko takto skončí, ponúka sa priestor i pre osobné rozhodnutie, že so svojím životom môžeme niečo urobiť a dať mu zmysel, že môžeme viac milovať a viac pomáhať iným, že môžem bojovať a vyjsť aj za múr kláštora a žiť svoje povolanie a vytvárať porozumenie vo všednom svete. Veľkí duchovní majstri "tlmočia" svoju skúsenosť, že ak nachádzame duchovno v určitom uzavretom priestore a nenachádzame ho v reálnom svete, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v bežných reálnych priestoroch, v ktorých žijeme svoj všedný deň, je otázkou, či žijeme "duchovný život" v určitých uzavretých priestoroch svojho života, kde sa na chvíľku pokúšame byť sústredení a milovať. Ak tu rovnakú lásku nežijem aj ja medzi ľuďmi, je otázka, nakoľko bola moja modlitba úprimná.

Vytvárame porozumenie aj tým, že prijmeme niekoho, kto žije snáď troška iný život a ten druhý sa zasa snaží pochopiť a skúsiť ten reálny všedný život? 

Leto v prekladateľskej agentúre
Halloweenske zamyslenie