Tlmočenie

  • Tlmočnícke služby pre Vás zabezpečujeme v našej kancelárii v Bratislave na adrese Ružová dolina 6 počas pracovných dní od 8:00 – 18:00. Sme skúsení tlmočníci anglického a nemeckého jazyka. Dokážeme zároveň tlmočiť aj z maďarského a čínskeho jazyka.
  • Na Vašu požiadavku tlmočenia zareagujeme počas pracovných dní v priebehu zopár minút a cenovú ponuku Vám vypracujeme ešte v ten istý deň (s ohľadom na rozsah služby).
  • Tlmočenie pre vás zabezpečíme Z a DO akéhokoľvek jazyka. Na základe vašej požiadavky taktiež poskytujeme tlmočenie na akomkoľvek podujatí doma i v zahraničí.
  • Podľa Vašich požiadaviek Vám vieme zabezpečiť konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie aj špeciálnu tlmočnícku techniku. (mikrofóny, staničky pre poslucháčov, tlmočnícke kabíny).

Konzekutívne tlmočenie: prednášateľ povie vetu, urobí prestávku a tlmočník tlmočí počas tejto prestávky.
Simultánne tlmočenie: dvaja tlmočníci sedia v tlmočníckej kabíne a tlmočia bez toho, aby prednášateľ musel vo svojom prejave robiť prestávky.
Sprievodcovské tlmočenie je tlmočenie výkladu turistického sprievodcu pri návšteve kultúrnych a historických pamiatok.
Šušotáž je simultánne tlmočenie bez kabínky. Tlmočí len jeden tlmočník. Keďže pracuje bez tlmočníckej techniky, dokáže šuškať maximálne dvom prísediacim poslucháčom, inak by hlasom rušil ostatných poslucháčov v miestnosti a / alebo prednášateľa.