Adriena Bodnárová
Prekladom a tlmočeniu sa venuje už takmer 40 rokov, v súčasnosti na pozícii projektovej manažérky/prekladateľky v spoločnosti A.B.I.E.S. s.r.o. so zameraním na odborné preklady z/do anglického a nemeckého jazyka a konzekutívne tlmočenie v rovnakých jazykoch. Preferovaná oblasť – štátna a verejná správa.Tel.: 02 / 20 60 26 41e-mail: adriena@translating.sk