Zaujal ma tento titul a tak som v rámci hľadania a rozlišovania, kde a ako v dnešnom svete odpovedať na otázku zamestnanosti či nezamestnanosti, zaslala svoju žiadosť do kancelárie ABIES – preklady a tlmočníctvo a uchádzala sa o pracovné miesto. Odpoveď, ktorú som dostala bola pre mňa zaujímavá a neočakávajúca, už aj s termínom na stretnutie.

Isto, nie je na tom nič zvláštne. A predsa je to pre mňa nevšedné, verím že aj pre okolie, zvažovať spoluprácu s niekým, kto žije 23 rokov za múrmi kláštora.

Prichádza mesiac november, ktorý tak troška pripomína, že v podstate je to všetko jedno, pretože jadrom sveta je rovnoprávnosť a tá hovorí, že nezáleží na tom čo robíš, či si niekto, alebo v očiach iných neznamenáš nič, či sa zvýši hladina mora alebo klesne, svet sa točí ďalej a všetko skončí v tejto rovnoprávnosti. Smrť si zatancuje s každým, s cisárom i kráľom, s pekným a bohatým, ale aj s roľníkom a žobrákom, so ženou i s mužom, s dobrým i zlým, s dieťaťom i so starým. Preto rovnoprávnosť. A napriek tomu, že sa možno raz všetko takto skončí, ponúka sa priestor i pre osobné rozhodnutie, že so svojím životom môžeme niečo urobiť a dať mu zmysel, že môžeme viac milovať a viac pomáhať iným, že môžem bojovať a vyjsť aj za múr kláštora a žiť svoje povolanie a vytvárať porozumenie vo všednom svete. Veľkí duchovní majstri "tlmočia" svoju skúsenosť, že ak nachádzame duchovno v určitom uzavretom priestore a nenachádzame ho v reálnom svete, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v bežných reálnych priestoroch, v ktorých žijeme svoj všedný deň, je otázkou, či žijeme "duchovný život" v určitých uzavretých priestoroch svojho života, kde sa na chvíľku pokúšame byť sústredení a milovať. Ak tu rovnakú lásku nežijem aj ja medzi ľuďmi, je otázka, nakoľko bola moja modlitba úprimná.

Vytvárame porozumenie aj tým, že prijmeme niekoho, kto žije snáď troška iný život a ten druhý sa zasa snaží pochopiť a skúsiť ten reálny všedný život?

 Nedá mi už nenapísať jeden spoločensko-politický.
Vlastne to asi nebude ani politický, ale etický. A nakoniec si ani nie som istý, či je to vtip alebo vážna, či smutná vec.
No pôvodne mi ho môj strýko Cyril (už je to takmer 30 rokov, čo si ho Boh alebo príroda vzali späť ku sebe) rozprával ako vtip.
Ide cigáň s vrecom na pleci a zastaví ho policajt.
„Cigáň, čo to máš v tom vreci?“
„Jáááj, to pan policajt, no to ta ja tam mám, oné - vrany!“
„Ukáž cigáň, pozrieme sa. Ale veď to sú sliepky!!“
„Jáááj, pan policajt, na ta to ja potom ne-scemm!!!“
 
A nedávno známy slovenský gadžo, nazvime ho povedzme nemecký rybár, povolaním je to doktor, dostal igelitku s husami. Ako pozornosť sa jeho dobre uvedenú prácu, ktorá nakoniec nedopadla dobre.
Následne ho obvinili, že v igelitke bolo aj 3000 €. Náš slávny gadžo sa najprv oprávnene rozčúlil. On a vziať úplatok! To predsa nikdy! Potom sa zrejme poradil s právnikom alebo ešte porozmýšľal.
A o pár dní pod nátlakom (svedkov bolo viac) doznal, že v igelitke bolo aj tých 3000 €. No on o tom vôbec nevedel a rozhodne ich „nesce“!
Podobnosť týchto dvoch príbehov je zaiste čisto náhodná. Odohrali sa síce v tej istej krajinke, alebo v celkom inom čase.
A dnes predsa žijeme už v celkom inej, oveľa kultivovanejšej a slobodnej dobe. A určite nemožno porovnávať jednoduchého cigáňa s jedným z najslávnejších slovenských lekárov.
Len mi trochu ešte vŕta v hlave, prečo ten cigáň vedel správne odpovedať hneď.
A prečo ten vysoko vzdelaný, skúsený a múdry gadžo potreboval týždeň na rozmyslenie.
No možno je to u našom porozumení samým sebe.
Nenechajte sa tým však prosím vyrušovať od Vašej tvorivej práce a láskyplných rodín.
Keďže vytvárame porozumenie každodenne, snažili sme sa porozumieť aj v tomto prípade.
Zatiaľ však ani my plne nechápeme, aký veľký potenciál sa v nás a v našich spoluobčanoch skrýva.
S úctou (a so svojimi pochybnosťami)
Váš Juro